PUS :: OW MUSZELKA
OW MUSZELKA
Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych
Spółka z o.o.
65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25
tel. 509 110 555
e-mail: pus@pus.zgora.pl
Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VII Wydział Gospodarczy pod nr 46 135, działająca na rynku usług turystycznych od 1977 r., jest następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych.
Spółka posiada zezwolenie nr 0046 Wojewody Lubuskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
Zarejestrowana jest w Centralnym Rejestrze Zezwoleń pod nr 04070, oraz w Wojewódzkim Rejestrze Zezwoleń pod nr 4069-08.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług m.in. w zakresie:
  • turystyki i wypoczynku
  • wynajmu pomieszczeń biurowych